Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Accesarea programelor RABLA Clasic si RABLA Plus poate fi facuta exclusiv cu dosare electronice, transmise online

09 Aprilie 2020
Lugoj Info.ro -Accesarea programelor RABLA Clasic si RABLA Plus poate fi facuta exclusiv cu dosare electronice, transmise online

Ca urmare a starii de urgenta decretata la nivel national, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), aplica masuri speciale în ceea ce priveste derularea programelor de finantare.

Astfel, depunerea dosarelor în cadrul Programelor Rabla si Rabla Plus se va face integral online, fiind acceptate în format electronic toate documentele necesare.

Totodata, obligativitatea prezentarii certificatului de distrugere si radiere a autovehiculelor vechi a fost înlocuita cu o comunicare online catre dealer în care sa fie specificate data si numele operatorului unde masina a fost casata. De asemenea, certificatele de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale au fost înlocuite cu o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca viitorul posesor al masinii noi nu are datorii la stat, la momentul achizitiei.

În privinta termenelor de depunere a dosarelor, acestea au fost modificate dupa cum urmeaza:

Pentru Rabla Clasic valabilitatea notei de înscriere, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice a fost extinsa cu 60 de zile (de la 120 la 180 de zile). În privinta casarii autovehiculului termenele au fost prelungite cu 60 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice termenul este de 180 de zile de la data emiterii contractului de finantare si a notei de înscriere.

Cat priveste Rabla Plus, valabilitatea notei de înscriere atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice a fost extinsa cu 40 de zile (de la 180 la 220 de zile), de la data emiterii.

Mai mult, pentru toate programele si proiectele aflate în derulare, cu exceptia Rabla si Rabla Plus, carora le sunt aplicabile modificarile expuse anterior, toate termenele se suspenda pe perioada starii de urgenta si înca 30 de zile dupa încetarea acesteia.

Aceste masuri au menirea sa înlesneasca obtinerea si acordarea finantarii prin debirocratizarea proceselor specifice, în sensul acceptarii documentelor emise în format electronic si transmiterii acestora prin mediul online, prorogarii sau, dupa caz, suspendarii termenelor în cadrul programelor si contractelor aflate în derulare, fara însa a suspenda sesiunile în curs, programele si proiectele putandu-se derula în continuare.