Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Transport gratuit pentru elevi

29 Mai 2020
Lugoj Info.ro -Transport gratuit pentru elevi

Guvernul a reglementat procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi.

Astfel, elevii vor beneficia în mod gratuit de transport local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta între localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati fiind, astfel, asigurata pe toata perioada anului scolar. Elevii scolarizati în Romania vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier si naval, transportul rutier judetean si naval între localitatea de domiciliu si localitatea unde sunt scolarizati, transportul interjudetean si transportul intern feroviar. Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învatamantul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, apartinand operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învatamant, vizat prin stampila pentru anul în curs, eliberarea documentului de calatorie cu transportul local de tipul legitimatie de transport/abonament/card sau alte documente tip, cu valabilitate lunara. Operatorul de transport public local are obligativitatea de a mentine acelasi tarif pentru elevi pe durata anului scolar, tarif care nu poate fi mai mare decat cel practicat pentru celelalte categorii de calatori. Pentru asigurarea gratuitatii transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învatamantul preuniversitar, domiciliati în alta localitate fata de unitatea de învatamant, depun la începutul fiecarui semestru, la secretariatul scolii, o cerere, prin care solicita eliberarea unei adeverinte care atesta calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învatamant, în vederea deplasarii cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea scolara. În baza acestei adeverinte, operatorul de transport rutier/naval elibereaza documentul de calatorie de tipul legitimatie de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevazut în adeverinta eliberata de unitatea de învatamant. Elevii din învatamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii de transport feroviar de calatori vor elibera elevilor legitimatii de calatorie si abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a. Elevii din învatamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe baza de abonament lunar, pe tot parcursul anului scolar. Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima fila codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverintei doveditoare si a certificatului de nastere, în copie, pentru elevii claselor pregatitoare. Pana la adoptarea Ordonantei de urgenta nr. 70/2020, reglementarea transportului elevilor genera un cadru discriminatoriu între diferitele categorii de elevi din învatamantul preuniversitar, respectiv între elevii orfani, cei cu cerinte educationale speciale, cei pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala sau tutela, elevii care nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu si majoritatea elevilor.