Parabo Market

ANAF transmite notificari tuturor contribuabililor care nu au depus declaratiile fiscale si care nu au solicitat regim derogatoriu

15 Iunie 2020
Lugoj Info.ro -ANAF transmite notificari tuturor contribuabililor foto : Lugoj Info.ro (Arhiva)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala va trimite in perioada urmatoare notificari unor contribuabili.

Potrivit prevederilor art.92 alin.(1) lit.a) din Codul de procedura fiscala, contribuabilii/platitorii care nu îsi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege, sunt declarati inactivi fiscal si le sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivitatii fiscale. Unui contribuabil declarat inactiv i se anuleaza, potrivit legii, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, iar inactivitatea se înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului si al reprezentantilor legali ai acestuia. De asemenea, pentru a se reactiva, contribuabilul respectiv trebuie sa-si îndeplineasca toate obligatiile declarative prevazute de lege si sa nu înregistreze obligatii fiscale restante.
Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 934/2020 s-a stabilit ca, pentru declaratiile fiscale al caror termen legal de depunere s-a împlinit în perioada starii de urgenta, notificarile de nedepunere a declaratiilor fiscale se emit în termen de 30 de zile de la data încetarii starii de urgenta.    
Dupa expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor fiscale, din data de 25 iunie 2020, organele fiscale aplica procedurile pentru identificarea contribuabililor care îndeplinesc conditia pentru declararea inactivitatii fiscale potrivit art.92 alin.(1) lit.a) din Codul de procedura fiscala.
În aplicarea acestei proceduri, organele fiscale manifesta un rol activ, prin transmiterea notificarilor de nedepunere a declaratiilor fiscale. De asemenea, dupa întocmirea listei contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi fiscal, organele fiscale emit si comunica si notificarile privind îndeplinirea conditiilor privind declararea ca inactiv.
Potrivit reglementarilor în vigoare, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor fiscale, la termenele prevazute de lege, iar aceasta obligatie se mentine si daca a fost efectuata plata obligatiei fiscale respective, precum si în cazul în care, în perioada de raportare nu rezulta sume de plata, dar exista obligatia declarativa prevazuta de lege.
În acest sens, pentru a preveni declararea ca inactivi fiscal, acei contribuabili care îsi suspenda activitatea si înregistreaza mentiunea privind inactivitatea temporara în Registrul comertului sau la entitatea care i-a autorizat, pot beneficia, la cerere, de regimul derogatoriu de declarare a impozitelor si taxelor. Cererea privind acordarea regimului derogatoriu de declarare se depune la organul fiscal competent. Contribuabilii carora li se aproba aplicarea regimului de declarare derogatoriu nu au obligatia depunerii declaratiilor fiscale.
Totodata, contribuabilii care nu desfasoara activitate si nu beneficiaza de regimul derogatoriu de declarare, au obligatia depunerii declaratiei fiscale, la termenele prevazute de lege, înscriind zero la obligatia fiscala, evitand, în acest fel, înscrierea în registrul contribuabililor inactivi.