GYM PELE

Bilete de tren online pentru studenti si elevi

09 Octombrie 2020
Lugoj Info.ro -Bilete de tren online pentru studenti si elevi

Guvernul a aprobat în data de 8 octombrie 2020 modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studentii si elevii îsi pot procura online si prin automatele de vanzare, legitimatiile de calatorie cu trenul.

Reglementarile vor intra în vigoare din momentul aparitiei hotararii în Monitorul Oficial. Astfel, studentii si elevii care doresc eliberarea online a biletelor de tren trebuie sa-si creeze un profil de utilizator. Înscrierea datelor care atesta calitatea de student/elev si dreptul la gratuitate se poate face dupa cum urmeaza:

  • pentru studenti fie pe site-ul rodintr-un cont de utilizator online, fie la casele de bilete CFR Calatori dotate cu sistem electronic de emitere;
  • pentru elevi doar de la casele de bilete CFR Calatori dotate cu sistem electronic de emitere.

Confirmarea/verificarea/validarea datelor care atesta calitatea de elev/student si dreptul la gratuitate la transport se va efectua o singura data pentru fiecare an scolar/universitar si numai în cazul în care elevul/studentul este posesorul actelor doveditoare a calitatii respective conform prevederilor legale în vigoare (HG 42/2017).

 

Pasi de urmat online/ la casa de bilete de studenti

 

Studentul va accesa platforma online de pe site-ul cfrcalatori.ro pentru completarea si înregistrarea datelor aferente profilului de utilizator dintr-un cont online.

În cazul în care va merge la casa de bilete este necesara prezentarea legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport în original, vizata conform reglementarilor în vigoare.

În cadrul contului de utilizator se vor completa urmatoarele date: a) nume si prenume; b) CNP; c) seria si numarul legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate; d) unitatea de învatamant superior; e) sectia/specializarea; f) anul universitar de valabilitate sau perioada de valabilitate a legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport;

La crearea profilului online, se va genera automat un mesaj catre unitatea de învatamant superior apartinatoare prin care CFR Calatori va solicita confirmarea calitatii de student pe parcursul anului universitar respectiv iar activarea se va face în momentul primirii confirmarii de la instituitia de învatamant.

La casele de bilete, dupa verificarea si înregistrarea datelor în sistem de catre operatorul de ghiseu, i se va emite un carton cu ID-ul alocat, pentru care la primirea acestuia studentul este obligat sa verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.

Dupa primirea cartonului, profilul de student este activ si pregatit pentru procurarea de legitimatii de calatorie online/de la automatele de vanzare ale CFR Calatori.

Pentru ca validarea online a profilului sa devina operationala, este necesar ca organizatiile studentesti sa transmita sau sa faciliteze transmiterea listei facultatilor si a adreselor electronice de contact ale acestora, asa cum s-au angajat în protocolul semnat cu CFR Calatori. În lipsa datelor transmise de organizatiile studentesti, si facultatile pot contacta compania, urmand ca informatiile furnizate sa fie validate.

Pana atunci, pentru a obtine Id-ul de student necesar procurarii online, studentii pot merge direct la casele de bilete sau agentiile de voiaj, unde este necesara prezentarea în original a legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport.

 

Pasi de urmat la casa de bilete de catre elevi/parintii elevilor

Elevul/parintele elevului va prezenta actele care dovedesc calitatea de elev conform prevederilor legale în vigoare (respectiv carnetul de elev vizat pe anul scolar completat cu nr. de CNP sau adeverinta în cazul elevilor de la clasele pregatitoare în care este mentionat si nr. de CNP).

Dupa verificarea si înregistrarea datelor în sistem de catre operatorul de la case de bilete, acesta va emite un carton cu ID-ul alocat. La primirea cartonului, elevul/parintele elevului este obligat sa verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.

Dupa primirea cartonului, profilul de elev este activ si pregatit pentru achizitionarea de legitimatii de calatorie online/de la automatele de vanzare/de la casele de bilete CFR Calatori.

De asemenea, pentru a evita inconvenientele legate de vizarea legitimatiilor, de institutiile de învatamant, în perioade diferite, la începerea anului scolar/ universitar se va putea calatori, astfel:

Studentii, pana la data de 31 octombrie inclusiv, în baza legitimatiei de student pentru reducere/gratuitate la transport vizate pentru anul universitar anterior cu exceptia celor din anii terminali.

Elevii, în primele 30 de zile de la începerea anului scolar, în baza carnetului de elev vizat pe anul scolar anterior cu exceptia celor din anii terminali.

În plus, pe durata starii de alerta/ starii de urgenta, avand în vedere masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV 2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborarii între institutiile implicate si beneficiari, calitatea de student poate fi dovedita si prin prezentarea unei adeverinte emisa pentru anul universitar în curs, daca calitatea de student a fost confirmata si transmisa electronic de catre institutia de învatamant superior, operatorului de transport feroviar. Acest document emis cu caracter temporar înlocuieste legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilitatii obtinerii fizice a vizei pe legitimatie si trebuie sa contina datele mentionate pe legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport.