Start la depunerea proiectelor pentru IMM-uri – Apelul 2020. Finantari nerambursabile de 74 de milioane de euro, prin Regio-POR 2014-2020

30 Octombrie 2020
Lugoj Info.ro -Finantari nerambursabile de 74 de milioane de euro, prin Regio-POR 2014-2020

Noi finantari nerambursabile disponibile pentru întreprinderile mici si mijlocii din Regiunea Vest prin Regio – Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020.

Respect pt lugojeni
Kuhntop

Începand din 30 octombrie 2020, ora 12:00, pot fi depuse cererile de finantare în cadrul noului apel de proiecte pentru sustinerea IMM-urilor. Regiunea Vest dispune de o alocare financiara de 17.655.000 de euro în cadrul apelului aferent Axei Prioritare 2 a POR 2014-2020, Prioritatea de Investitii 2.2. – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” (PI 2.2 – IMM, Apelul 2020). Apelul se adreseaza întreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural. Valoarea finantarii nerambursabile care poate fi acordata este între minimum 1.500.000 de euro si maximum 6.000.000 de euro. Investitiile eligibile finantabile prin ajutor de stat regional vizeaza construirea, extinderea spatiului de productie/prestare servicii, respectiv dotarea cu active corporale si necorporale. Cererile de finantare pot fi depuse pana în data de 30 noiembrie 2020, ora 12:00, prin aplicatia MySMIS. Pentru a veni în sprijinul potentialilor beneficiari, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest, a realizat brosura „Finantari nerambursabile pentru întreprinderile mici si mijlocii – Cum pregatesti un proiect de succes”. În contextul pandemiei COVID-19, de la data decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, respectiv ulterior, pe perioada starii de alerta, ADR Vest a semnat cu reprezentantii mediului privat un numar de 102 contracte. Investitiile Regio-POR continua în Regiunea Vest cu masuri adaptate, iar ADR Vest sprijina constant beneficiarii în vederea implementarii în bune conditii a proiectelor contractate.