Se schimba legislatia. Prevederi legale noi in domeniul protectiei animalelor

08 Ianuarie 2021
Lugoj Info.ro -Prevederi legale noi in domeniul protectiei animalelor

Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenta în protectia animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri organizatorice, au fost instituite noi instrumente legislative, care asigura posibilitatea instituirii de urgenta a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situatie de pericol.

Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului în adapost, acesta constituind un instrument administrativ conferit politistului, în vederea înlaturarii unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor. Conform noilor prevederi legale, politistii din cadrul Politiei Romane care, în exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca un animal se afla într-o situatie de pericol emit, de îndata, ordin de plasare a animalului în adapost pentru o perioada de 45 de zile.

Prin animal aflat într-o situatie de pericol se întelege animalul aflat în oricare dintre urmatoarele situatii:

 a) animal care a fost ranit sau schingiuit; b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale; c) animal domestic sau animal salbatic captiv asupra caruia a fost practicat tirul; d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale; e) animal domestic expus fortat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scazute; f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine si caprine aflat, fara supraveghere, pe caile de circulatie publica.

Politistii constata existenta situatiei de pericol pe baza evaluarii situatiei de fapt si a starii fizice a animalului care rezulta, dupa caz, din:  a) constatarea directa si consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice; b) declaratiile persoanelor implicate în activitatile desfasurate cu privire la situatiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activitatile respective sau au cunostinta despre desfasurarea acestora; c) înregistrari video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienta acestora; d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicarilor în mediul electronic si/sau de telefonie mobila; e) fisa de observatie clinica întocmita de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului în adapost se pune în executare de îndata de catre personalul care asigura prestarea serviciilor publice de adapostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adapost, în prezenta politistului care l-a emis. Legislatia privind protectia animalelor reglementeaza situatia tuturor animalelor, inclusiv a celor salbatice, consfintind o serie de drepturi si obligatii atat în sarcina detinatorilor acestora, cat si în sarcina autoritatilor si institutiilor statului. Detinatorii de animale au în mod obligatoriu si responsabilitati privind întretinerea si supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzand orice act de cruzime si violenta.