ANAF trimite scrisori contribuabililor cu datorii. Acceseaza una dintre facilitatile fiscale si nu vei fi executat silit!

11 Ianuarie 2021
Lugoj Info.ro -Acceseaza una dintre facilitatile fiscale si nu vei fi executat silit!

ANAF desfasoara o ampla campanie de informare a contribuabililor cu privire la masurile fiscale a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2020.

În acest sens, ANAF trimite scrisori catre contribuabilii care înregistreaza obligatii fiscale restante, pentru a le fi prezentate facilitatile fiscale, precum si conditiile de îndeplinit pentru accesarea acestora. Pana acum, cea mai accesata facilitate fiscala a fost esalonarea la plata în forma simplificata, contribuabilii depunand peste 31.000 de cereri. Pentru acordarea esalonarii la plata în forma simplificata si a anularii obligatiilor de plata accesorii, cererile pot fi depuse pana la data de 31 martie 2021, inclusiv.  Infiintarea masurilor de executare silita, inclusiv cea prin poprire bancara, se efectueaza dupa realizarea operatiunilor de distribuire a sumelor încasate si de stingere a obligatiilor fiscale. Astfel, în aceasta perioada, respectiv de la data încetarii masurilor fiscale (28 decembrie 2020) pana în prezent, organele fiscale au efectuat în evidentele fiscale operatiunile anterior mentionate. În ceea ce priveste reluarea masurilor de executare silita prin poprire bancara, pentru adresele de înfiintare comunicate de catre organele fiscale înainte de intrarea în vigoare a prevederilor art. VII alin.(3) teza a doua din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificarile ulterioare, precizam ca acestea au fost continuate de catre institutiile de credit, prin efectul legii, nefiind necesara transmiterea unor adrese din partea organelor fiscale.
Obligatiile fiscale declarate în perioada martie - noiembrie 2020 s-au încasat în procent de 91,1%!