Pana în data de 11 iulie, cei care întrunesc conditiile si criteriile prevazute de legislatia în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere.